Logo

Nákupní řád

Obchodné podmienky

1. Základné pojmy

Predajcom je spoločnosť Citybikes s.r.o. so sídlom Nádražní 162, Pyšely, IČ 27425622, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložke číslo 116182.

Zákazníkom je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá pri rešpektovaní týchto podmienok uzavrie s predajcom kúpnu zmluvu (uskutoční nákup tovaru).

2. Objednanie tovaru

Všetky objednávky podané prostredníctvom odoslaného košíka z internetového obchodu www.citybikes.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s nákupným poriadkom ako aj s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.

Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi automaticky odošle kópia objednávky na jeho e-mail. Ak nedorazí kópia objednávky na zadaný email, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte na adrese info@citybikes.cz. Po obdržaní Vašej objednávky Vás telefonicky kontaktujeme a potvrdíme prevzatie objednávky a dohodneme predpokladaný termín a podmienky dodania tovaru.

3. Spôsob platby

Objednaný tovar je možné uhradiť:

Dobierkou - platba pri doručení tovaru kuriérskou službou na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.

Prevodom - zákazník bude kontaktovaný a informovaný o stave objednávky, potom vykoná platbu na náš účet vedený v EUR(IBAN: CZ3520600000000001003801, BIC = SWIFT: CITFCZPPXXX)

Po pripísaní čiastky na účet bude tovar s faktúrou odoslaný zákazníkovi na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.

V hotovosti - pri osobnom odbere v predajni Citybikes.(nám. Svatopluka Čecha 3, 10100 Praha 10 – Vršovice od 10:00 – 19:00 každý pracovný deň a od 10:00 – 15:00 v sobotu)

 

4. Dodacia doba tovaru

Tovar dodávame do 3 pracovných dní odo dňa obdržania objednávky. Pokiaľ nie je tovar skladom, informujeme Vás telefonicky o najbližšom možnom termíne dodania.

5. Spôsob doručenia

Tovar je zákazníkovi doručený dopravnou spoločnosťou Toptrans alebo pomocou služby Zásielkovňa na zvolenú pobočku. Službou Zásielkovňa zasielame drobné zásielky. So spoločnosťou Toptrans objemné zásielky - najmä bicykle a elektrobicykle. Tovar je v kartónovom prebale poslaný spolu s príslušnými dokumentmi (predajným dokladom, záručným listom, návodom na obsluhu, ..). Iný spôsob doručenia / odobratia tovaru je možné dojednať pri telefonickom kontakte naším pracovníkom po obdržaní Vašej objednávky. Tovar je štandardne balený do obalov spĺňajúcich podmienky §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb., o obaloch. Možný je tiež osobný odber v predajni Citybikes. (nám. Svatopluka Čecha 3, 10100 Praha 10 – Vršovice od 10:00 – 19:00 každý pracovný deň a od 10:00 – 15:00 v sobotu)

6. Cena dopravného

  • Toptrans objemné zásielky - 12€,
  • Toptrans drobné zásielky - 8€ ,
  • Zásielkovňa - 4€
  • Slovenská pošta - 6€

7. Prevzatie tovaru

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, či dopravcu požiadať o doručenie ďalší pracovný deň a v medziobdobí problém konzultovať s prevádzkovateľom. Ak k Vám dorazí zásielka viditeľne poškodená, tovar nepreberajte a spíšte s dopravcom reklamačný protokol. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Keď zákazník neprijme objednanú zásielku, spôsobí tým prevádzkovateľovi škodu (poštovné, dopravné a balné), ktorá bude následne vymáhaná občianskoprávnou cestou.

8. Reklamácia a záruka

Pre reklamáciu tovaru platia ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č 40/1964 Zb. Resp. Zákon č 367/2000 Zb.) a Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č 634/1992 Zb. Resp. Zákon č 367/2000 Zb .). Záručná lehota na všetok tovar pre zákazníkov bez zadaného IČO je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom. Záručná lehota na všetok tovar pre zákazníkov so zadaným IČO je daná výrobcom tovaru a je uvedená v záručnom liste a začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom. Kupujúci je povinný pri doručení tovaru prepravcom skontrolovať, či tovar nevykazuje vady spôsobené prepravou. Ak kupujúci zistí, že tovar také vady vykazuje, je povinný tovar neprevziať a spísať s prepravcom zápis o škode. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež predávajúceho.

Záruka na akumulátory (batérie) v sade ElectroKit a pri elektrobicykloch Kolos, Columbus Antilope, Ready, Connect, Messenger a Edison je 24 mesiacov na "nechemické" časti batérie (obal batérie, elektronika, nabíjačka atď.). Pri "chemickej" časti akumulátoru garantujeme životnosť 12 mesiacov a za príplatok poskytujeme predĺženú záruku na životnosť 24 mesiacov, max. 800 nabíjacích cyklov. Táto záruka sa vzťahuje na poruchy jednotlivých článkov a riadiacej jednotky BMS. Záruka sa nevťahuje na celkové opotrebovanie všetkých článkov nad rámec celkového garantovaného počtu 800 nabíjacích cyklov. Záruka sa teda všeobecne nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie s batériou, napr. podbité batérie, kedy má batéria nižšiu než nominálnu hodnotu napätia (napr. vplyvom uskladnenia nenabitej batérie na dlhšiu dobu v priebehu zimnej sezóny).

Venujte pozornosť "Návodu na obsluhu / záručnému listu" prikladaného k tovaru, ktorý podrobnejšie opisuje závady, ktoré je možné reklamovať a podmienky uplatnenia záruky. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné zaslať tovar na adresu predajcu. Pri reklamácii tovaru nám prosím túto skutočnosť oznámte na adrese reklamace@citybikes.cz.

 

Pri uplatnení reklamácie je nutné aby zásielka obsahovala:

  • doklad o nákupe tovaru (prípadne kópie)

  • potvrdený záručný list

  • reklamačný list, kde sú uvedené Vaše kontaktné údaje, popis tovaru, popis závady,

  • dátum a Váš podpis.

Reklamovaný tovar v záručnej lehote musí byť k reklamácii dodaný vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo v balení pri výrobku. V prípade, že bude uplatnená vada posúdená ako vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, budú náklady vynaložené na prepravu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou zákazníkovi nahradené.

Veríme, že všetky prípadné reklamácie budú vybavené včas a bez problémov k vašej spokojnosti.

9. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

U tovaru zakúpeného prostredníctvom nášho internetového obchodu má kupujúci v súlade s § 53 ods.7 Obč. zák. č 40/1964Zb. a zákonom č 367/2000 Zb. v znení neskorších zákonov právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený, niesť znaky používania či inak znehodnotený a musí byť zabalený v originálnom (nepoškodenom a neporušenom) obale spolu so všetkým príslušenstvom. Tovar musí byť spoločne s daňovým dokladom a záručným listom odoslaný najneskôr 14. deň od dátumu doručenia zákazníkovi na adresu predávajúceho, kde pre dodržanie tejto lehoty je rozhodujúci dátum odovzdania tovaru na prepravu. Po jeho doručení a prekontrolovaní bude najneskôr do 30 dní zákazníkovi zaslaná suma zodpovedajúca rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru, na ním udané číslo bankového účtu, prípadne inak na základe vzájomnej dohody.

Pri vrátení tovaru nám prosím túto skutočnosť oznámte na adrese info@citybikes.cz.

Tovar neposielajte na dobierku z dôvodu prekontrolovania stavu zásielky.

10. Ochrana osobných údajov

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.citybikes.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Ďalej kupujúci udeľuje súhlas predávajúcemu k zasielaniu obchodných oznámení podľa zákona č 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti.

Osobné dáta (napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie atď), ktoré sú súčasťou objednávky alebo nám boli dané počas registrácie zákazníka sú predajcom považované za diskrétne a je s nimi nakladané v súlade so všetkými zákonnými ustanoveniami, vzťahujúcimi sa na správu a nakladanie s osobnými údajmi podľa § 11 zákona č 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov). Predajca údaje o zákazníkoch neposkytuje tretím osobám, okrem tých ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, pošta či špeditér apod) a to len v nutnom rozsahu.

11. Záverečné ustanovenie

Predajca si vyhradzuje právo meniť text Obchodných podmienok. Zmeny vykonané v texte Obchodných podmienok sú platné a účinné prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy boli zmeny zverejnené na stránkach predajcu. Vzťahy medzi zákazníkom a predajcom neupravené touto zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom, pre zákazníkov s IČO sa vzťahy riadia Obchodným zákonníkom. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.12.2015.