Logo

Cyklorevolúcia

Automobilizmus prekonal za posledných sto rokov neuveriteľný vývoj. Od prvých motorizovaných kočiarov, pred ktorými chodil zriadenec s červenou zástavkou po masové rozšírenie a dostupnosť pre každého. Automobilová doprava zásadne zmenila podobu miest a ráz krajiny. Produkcia automobilov a pohonných hmôt je kľúčová pre fungovanie súčasnej globálnej ekonomiky.
Zároveň však používanie automobilov naráža na svoju kritickú hranicu. Najmä v mestách prestáva auto kvôli hustote premávky plniť funkciu dopravného prostriedku, ktorý umožňuje rýchlu a pohodlnú dopravu. Pre vodiča je posúvanie v zápchach stresujúce, spaľovacie motory produkujú enormné množstvo škodlivín a verejný priestor je úplne obsadený idúcimi, alebo zaparkovanými vozidlami. Kvalita života v mestách je vďaka hluku, splodinám a stresu z všadeprítomných automobilov výrazne nižšia. Tento fakt si začali uvedomovať niektorí ľudia vo veľkých mestách USA a Európy, dobrovoľne sa zriekli automobilu a začali pre svoju osobnú dopravu používať jazdný bicykel. Túžba po pokojnejšom meste začala rezonovať v spoločnosti a ľudia zakladajú voľné združenia, organizujú sa podujatia. Stretnutie ľudí, ktorí demonštrujú svoju snahu o ukľudnené a človeku prívetivé mesto, sa označuje ako Critical Mass. Critical Mass sú cyklojazdy organizované typicky posledný piatok každého mesiaca vo viac ako 300 mestách po celom svete. Critical Mass bola pôvodne založená v júli 1992 v San Franciscu. Prakticky cyklojazdy fungujú tak, že vďaka dostočne veľkej mase cyklistov prechádzajúcej mestom, je na chvíľu blokovaná automobilová doprava. Účastníci cyklojazdy rovnako ako ľudia na ulici potom majú počas jazdy možnosť zažiť mesto bez prítomnosti áut.

V posledných rokoch si aj radnice veľkých miest uvedomujú, že bicykel do ulíc patrí. Budujú sa cyklotrasy a systémy terminálov s mestskými bicyklami pre verejnú pôžičku. Počet ľudí, ktorí k doprave využívajú jazdný bicykel každým rokom rastie. Od roku 2002 do 2012 sa v Prahe počet ľudí využívajúcich bicykel zdesaťnásobil na celkových 424 tisíc.

Pražská veľká jarná cyklojazda v roku 2012

V Prahe organizuje cyklojazdy, ale aj ďalšie akcie ("Do práce na bicykli" a "Zažiť mesto inak") iniciatíva Auto * mat. Vďaka dlhoročnému a trvalému úsiliu ľudí z tejto iniciatívy, sa postupne stáva jazda na bicykli v pražských uliciach samozrejmosťou. Najlepším príkladom, že "to ide", bola situácia štrajku pracovníkov MHD v júni 2011, kedy Pražania vyrazili do práce na bicykloch a ku sľubovanému kolapsu v doprave vôbec nedošlo.
Pozoruhodný príbeh zrodu myšlienky a rozvoja iniciatívy Auto * Mat zaznamenal v časozbernom dokumente režisér Martin Mareček. Viac o filme nájdete tu.

To, čo teraz prežívame a čo sa tiež niekedy označuje ako cyklorevolúcia, prebehlo už v 70. rokoch 20. storočia v Holandsku. Bicykle k Holandsku neodmysliteľne patria a spolu s tulipánmi a veternými mlynmi sú klasické "Oma Fiets" jeho symbolom. Nejedná sa však o dlhú tradíciu, ako by sme predpokladali, ale vyústenie občianskych aktivít do konkrétnych politických rozhodnutí. Podobný scenár sa potom objavil vo všetkých vyspelých európskych krajinách. Svoj veľký comeback teraz prežívajú bicykle v Londýne, Paríži, Berlíne a ďalších európskych metropolách.

Ako prišli Holanďania na svoje cyklistické cesty? Pozrite na zaujímavý (a poučný) dokument.
(Možnosť voľby českých titulkov)

(Možnost voľby českých titulkov)

Ako bonbónik na záver uvádzame, čo hovorí a čím sa zaoberá tvorca horského bicykla a majiteľ rovnomennej značky Gary Fischer tu. V skratke môžeme povedať, že tento vizionár očakáva masové rozšírenie bicyklov v doprave a pracuje na koncepcii mestského bicykla.